شركت تحقيقات و طراحي مهندسي پرآورپارس با پشتوانه طراحي هواپيماي دو نفره و چهار نفره فلزي به صورت پروژه‌هاي تحقيقاتي وابسته به سازمانهاي دولتي فعاليت خود را شروع نموده و در سال 1371 به صورت رسمي و به عنوان يك شركت سهامي خاص ثبت گرديد.
در سال 1371 طي بازديد وزير راه و ترابري و وزير صنايع از نمايشگاه صنايع هوايي ايران سفارش ساخت هواپيماي گلايدر نسيم داده شد، كه هم اكنون اين هواپيما به عنوان اولين هواپيماي طراحي و ساخته شده در كشور با مدرك Type Certification مطرح مي‌باشد.
در راستاي انجام پروژه گلايدر نسيم، مديريتي جهت نظارت و پياده‌سازي استانداردهايتاريخچه طراحي و ساخت در سازمان هواپيمايي كشوري ايران به وجود آمد كه هم اكنون تمامي پروژه‌هاي طراحي، ساخت، مونتاژ را در كشور مورد حمايت و نظارت قرار مي‌دهد، ضمناً شركت صنايع هوايي ايران وابسته به سازمان گسترش و نوسازي جهت پشتيباني‌هاي مالي پروژه گلايدر نسيم تاسيس گرديد كه اين شركت نيز در ساليان فعاليت خود منشا اثرات زيادي در جهت رشد و توسعه صنعت هوانوردي بوده و هواپيماي گلايدر نسيم را در سال 1384 در كشور استراليا ارائه و به فروش رسانده است.


در سال 1375 شركت فعاليت خود را در زمينه طراحي و ساخت هواپيماي دو نفره گلايدر موتوردار صبا آغاز نمود و در سال 1382 موفق به اخذ، TC گرديد. اين پروژه هم اكنون مراحل توليد را پشت سر مي‌گذارد.
در سال 1378 كايت موتوردار از شركت Aqulair فرانسه تهيه و تحت ليسانس آن شركت توليد گرديده كه دهها فروند آن تاكنون تحويل مشتريان شده است.
در سال 1382 هواپيماي پليكاننخستين هواپيماي ساخته شده در پرآور پارس از يك شركت كانادايي تهيه و به صورت كيت در شركت مونتاژ و مراحل اخذ گواهي‌هاي مونتاژ و نگهداري و تعمير و پرواز از سازمان هواپيمايي كشوري اخذ گرديده است.
در سال 1383 و 1385 هواپيماهاي اتوجايرو از شركتهاي Chayair و ELA با نامهاي Sycammor و ELA07 به شركت وارد شد و مورد استقبال قرار گرفت كه مراحل خريد كيت، توليد و مونتاژ آن نيز به صورت يك فعاليت در شركت پيگيري مي‌گردد.
با سابقه‌اي كه منحصراً بدان اشاره گرديد، همينك شركت پرآورپارس به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده هواپيماي سبك و فوق سبك در ايران در بازار حضور دارد.
در اين پايگاه اطلاع‌رساني، مجموعه‌اي بسيار كامل از روند فعاليتها و محصولات ارائه شده در كشور فراهم آمده تا در اين برهه از زمان كه فرهنگ هوانوردي و صنعت هوايي دوران بلوغ خود را مي‌گذارند، با اطلاع‌رساني كامل و جامع پا در عرصه توسعه در كشور و صادرات گذاريم.
باشد كه در آينده‌اي نه چندان دور شركتهاي هوايي بسياري در زمينه طراحي، توليد، خدمات هوايي در كشور شكل گرفته و اين صنعت نوپا را به عنوان يكي از صنايع برتر در ايران و منطقه مطرح نمايند.