خدمات پروازی

الف) اهم از تستهای تجهیزات هوائی مانند آنتنها، لینکهای تصویر، داده، دوربینهای دید در روز و دید در شب، تجهیزات ناوبری مانند (AHRS و ...)، اینسترومنتها (سرعت سنج، ارتفاع سنج و ...) و هرگونه ادوات و تجهیزاتی که برای نصب در یک مجموعه پروازی میبایست صحت عملکرد آن کنترل گردد را میتوان در بخش تست های پروازی انجام داد.

ب) خدمات پروازی برای چک و کنترل قابلیت‌های هوانوردانی که مدت و زمان اعتبار گواهینامه‌های آنها منقضی شده و نیازمند چند ساعت پرواز می‌باشند در این خدمات تعریف می‌گردد. بدیهی است هر گونه خدمات تفریحی، عکسبرداری هوائی جهت پایش منطقه، نقشه برداری هوائی و ... در این شرح وظایف قابل دسترسی می‌باشد.

ج) در بخش خدمات پروازی با توجه به حضور خلبان‌ها و متخصصین کارآزموده مانند خلبان تست و مدرسین موجود در بخش‌های خلبانی و فنی، محیطی مناسب جهت تست و کنترل قابلیت‌های هواپیماهای جدید خریداری شده و یا طراحی و ساخته شده را فراهم کرده است.