هواپیمای فوق سبک سالار از جمله بهترین کایت‌های اروپا می‌باشد که با تکنولوژی روز طراحی و تولید گردیده و مورد تایید موسسه استاندارد هوایی DULV آلمان می‌باشد