مشخصات فنی

  دهانه بال 10/4 متر نوع موتور Rotax 582
  سطح بال 7 متر مربع حداقل سرعت 60 کیلومتر بر ساعت
  طول 2/85 متر حداکثر سرعت افقی 120 کیلومتر بر ساعت
  ارتفاع 2/3 متر مداومت پروازی 2/5 ساعت
  وزن خالی 220 کیلوگرم سرعت گشت زنی 80 کیلومتر در ساعت
  وزن کل 450 کیلوگرم